De rol van de advocaat

In eerste instantie zal de advocaat u adviseren bij een juridisch probleem, en welke stappen u best onderneemt om tot een oplossing te komen. In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, is een procedure voor de rechtbank niet het enige waar advocaten voor u iets kunnen betekenen. De advocaat zal immers proberen om een procedure te vermijden, en het probleem op andere manieren proberen op te lossen. Bemiddeling kan daarbij een toepasselijk alternatief vormen. Ook bij contractonderhandelingen kan een advocaat zeer nuttig zijn, om achteraf problemen te voorkomen.

Wanneer het echter toch tot een procedure komt, is de advocaat uw woordvoerder en zal deze het proces voeren voor de rechtbank. De advocaat beschikt over het pleitmonopolie (alleen hij mag pleiten voor de rechtbank) en kan kan pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken. In principe kan de advocaat u bij elk mogelijk probleem bijstaan, doch is het zo dat advocaten meer gespecialiseerd zijn in een voorkeurmaterie. 

 ​​Pieter Schroonsstraat 82

B-1830 Machelen

Tel: +32 (0)2 253 49 51

 

Jill Van Eecke

 jve@vaneecke.be

 

Gregory Eyckmans

grey@vaneecke.be