De rol van de bemiddelaar

Bij een conflict kunnen de emoties hoog oplaaien, wat al snel tot escalatie van het conflict kan leiden en vaak onherstelbare schade kan aanrichten. De bemiddelaar is als neutrale en onafhankelijke derde getraind om met emoties en conflicten om te gaan en zal de vastgelopen communicatie tussen de partijen proberen te herstellen. 

Door op zoek te gaan naar de achterliggende redenen, hierboven reeds aangehaald als dieperliggende belangen, zullen partijen ook een beter beeld krijgen over het waarom van een partij. In veel gevallen is het zo dat de standpunten tegenstrijdig zijn, maar dat zij wel gemeenschappelijke belangen hebben. Deze zullen door de bemiddelaar naar boven worden gehaald, waardoor partijen een helder beeld krijgen en vaak meer geneigd zullen zijn om terug naar elkaar te luisteren en er tot een constructieve oplossing kan worden gekomen.

 ​​Pieter Schroonsstraat 82

B-1830 Machelen

Tel: +32 (0)2 253 49 51

 

Jill Van Eecke

 jve@vaneecke.be

 

Gregory Eyckmans

grey@vaneecke.be