Wat is een advocaat?

 

Een advocaat is iemand die u letterlijk bijstaat met raad en daad. In elk stadium van het leven kunnen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komen met justitie. De advocaat is de uitgelezen persoon die u juridisch zal kunnen bijstaan. In het bedrijfsleven maakt de advocaat zelfs een vaste entiteit uit van de onderneming.

 

Kortom: een advocaat, beter vroeg dan laat. Hij kan u bijstaan en begeleiden in juridische procedures, al van in het prille begin. De advocaat is onderworpen aan deontologische regels die er op toezien dat advocaten de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van hun beroep respecteren. Bovendien werkt een advocaat onafhankelijk en onpartijdig. Hij kan en mag niet beïnvloed worden van buitenaf, en mag geen partijen met tegengestelde belangen verdedigen in dezelfde zaak. De advocaat is loyaal tegenover zijn cliënt en is gebonden door het beroepsgeheim, wat betekent dat de informatie die hem door de cliënt wordt toevertrouwd niet openbaar mag worden gemaakt. Financiële verrichtingen voor cliënten of derden worden gedaan op een derdenrekening, die de onafhankelijkheid  garandeert. Tot slot worden advocaten onderworpen aan permanente vormingen opdat zij op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer.

 ​​Pieter Schroonsstraat 82

B-1830 Machelen

Tel: +32 (0)2 253 49 51

 

Jill Van Eecke

 jve@vaneecke.be

 

Gregory Eyckmans

grey@vaneecke.be