Wat is bemiddeling?

 

Bemiddeling, ook wel vaak mediation genoemd, is een proces waar partijen zelf aan de slag gaan onder begeleiding van de bemiddelaar en samen proberen tot een oplossing te komen. Het grote voordeel van bemiddeling is dat partijen er zelf vrijwillig in stappen, wat inhoudt dat zij - anders dan bij een procedure voor de rechtbank - ook op elk ogenblik terug uit de bemiddeling kunnen stappen als zij zich er niet goed bij voelen.


Daar waar bij een procedure voor de rechtbank een geschil beslecht wordt door de rechter, gaan partijen hier samen op zoek naar een oplossing. Uit de praktijk blijkt dat de oplossing die uit bemiddeling naar voren komt een meer duurzame oplossing biedt, aangezien deze door beide partijen met hulp van de bemiddelaar naar voren is gekomen. In plaats van standpunten en argumenten, ligt de focus hier op de dieperliggende belangen. Alles wat in een bemiddeling gezegd wordt is vertrouwelijk tussen beide partijen en kan dus later niet door een van beide partijen gebruikt worden als verweer voor de rechtbank.

 ​​Pieter Schroonsstraat 82

B-1830 Machelen

Tel: +32 (0)2 253 49 51

 

Jill Van Eecke

 jve@vaneecke.be

 

Gregory Eyckmans

grey@vaneecke.be